Adviestrajecten

Als je kijkt naar de specifieke dynamiek van community’s (ledenverenigingen, beroepsverenigingen, sectororganisaties, maar ook diverse samenwerkingsverbanden van professionals), dan kan je je de vraag stellen op welke manier het mogelijk is om de kracht en de voordelen ervan toe te passen op meer klassieke professionele omgevingen.

Op de eerste plaats binnen die organisaties en bedrijven waar de professionals kenniswerkers zijn die een grote autonomie en expertise opbouwen (bv. studiebureau, advocatenkantoor), maar ook binnen meer gemengde omgevingen waar diverse competenties samen een team vormen (bv. webbedrijf).

Op basis van onze ervaring met uiteenlopende community’s en de rol die professionals daarin spelen hebben we 3 trajecten uitgewerkt die hieraan een invulling moeten geven.

Download hier de BizNiz-folder met onder meer 3 trajecten voor:

  • Voor ondernemers, bedrijfsleiders, C-level managers en andere beslissingnemers
  • Voor business development, marketing, community  en communicatieprofessionals
  • Voor professionals (kenniswerkers) binnen het bedrijf, maar evenzeer voor zij die de professionals managen

DOWNLOAD (pdf)

Advertenties